Velkommen til Tåsen skoles barnehage!

Tåsen skoles barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage med 2 avdelinger, en liten avdeling med 7 ett - og toåringer og en stor avdeling med 20 barn fra 2-6 år.

Tåsen skoles barnehage holder til i underetasjen på Tåsen skole og har en flott lekeplass på oversiden av skolen.

Personalet i barnehagen er stabilt og har lang erfaring i arbeid med barn. Vi har ulike interesser og sterke sider, som musikk, forming og friluftsliv, for å nevne noe. Fire av de syv ansatte er barnehagelærere.

Barnehagen har søskenmoderasjon og inntektsgraderte betalingssatser og følger forøvrig kommunens makspris. Fra 01.08.23 er maksprisen kr. 3000. Kostpenger, kr. 450, kommer i tillegg.

Åpningstiden er fra 07.45-16.30

Barnehagen følger stort sett skolens ferier, men har kortere jule- og sommerferie (Vi holder stengt i juli).                                                                                                           

Barnehagen har fire planleggingsdager i året, tre i forbindelse med barnas jule- og sommerferie. Den siste benyttes til kurs for de ansatte.

Hvem kan få plass i barnehagen?                                                                                                    Vi prioriterer barn av ansatte ved Tåsen skole, deretter søsken, barn som skal begynne på Tåsen skole eller Berg skole og barn av lærere bosatt i bydelen. Barn som skal begynne på Tåsen skole utgjør i dag den største gruppen barn og mange har også søsken på skolen. Vi tar imidlertid i mot alle barn bosatt i bydelen dersom det er ledig kapasitet utover nevnte søkergrupper.

Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna?                                                                                 Vi ønsker å gi barna et balansert tilbud preget av mangfold. Vi har fokus på sosial kompetanse, lek, musikk, ulike temaarbeid og fysisk utfoldelse med bl.a. turer i nærmiljøet og skogen. Vi har svømmekurs på Berg gård for 4- og 5-åringenene på våren og høsten, og vi har tilgang på skolens gymsal. De eldste barna har 5-årsklubb en gang i uken og friluftsskole (skiskole i januar/februar) sammen med andre barnehager i nærmiljøet. Friluftsskolen avsluttes med ovenattingstur til Sæteren gård på våren.

For å skape trygghet, er det viktig å vise omsorg, se det enkelte barn og svare på deres behov og signaler på en god måte. Vi bruker dessuten mye humor i det daglige arbeidet, noe som er med på å skape trivsel og en god atmosfære. Samtidig vektlegger vi å møte barnas undring, nysgjerrighet og lærelyst på en seriøs og ordentlig måte.

Vi er opptatt av å gi barna mye anerkjennelse og ros, men også klare grenser.

Vi mener at struktur, rutiner og faste rammer gir trygghet og er forebyggende i forhold til konflikter blant både barn og voksne.

For nærmere informasjon, kontakt styrer Gro Høghaug på tlf 95 55 16 21 eller send en e-post til styrer@tasenskolebhg.no

VELKOMMEN SOM SØKER!